zmień język:
polski
Notowania od TradingView

Dodatkowe funkcjonalności dostępne dla opcji

Otwartą przez siebie pozycją możesz zarządzać i modyfikować ją na trzy sposoby, jeśli należy ona do jednej z poniższych kategorii:

  • Klasyczne Opcje Binarne
  • Pary
  • Długoterminowe
  • 60 Sekundowe

Dla aktualnie otwartych pozycji dostępne są następujące możliwości modyfikacji pozycji:

1. Sell (sprzedaj)

Ta funkcja daje możliwość sprzedania opcji jeszcze przed czasem jej wygaśnięcia. Możliwość ta jest dostępna do czasu 15 minut przed ustalonym czasem wygaśnięcia, jeśli dana pozycja jest klasyczną opcją binarną lub opcją Pary.
Po kliknięciu przycisku Sell, aktualna pozycja zostanie automatycznie przeznaczona do sprzedaży. Przed zatwierdzeniem transakcji, przez trzy sekundy zostanie wyświetlona propozycja platformy dotycząca ceny sprzedawanej przez Ciebie opcji. W trakcie trwania tego czasu, konieczne jest zatwierdzenie (akceptacja) chęci sprzedaży opcji po zaproponowanej cenie. Jeśli cena nie wydaje Ci się wystarczająco atrakcyjna i nie zatwierdzisz przyjęcia propozycji, zostanie ona wycofana, a opcja pozostanie nadal otwarta.
Prosimy pamiętać, że w pewnym okolicznościach platforma może nie przedstawić żadnej propozycji odkupienia opcji od sprzedającego. W wypadku niektórych aktywów, funkcja sprzedaży może nie pojawiać się wcale.

2. Double up

Double Up otwiera nową opcję, z tym samym kierunkiem inwestycji, tym samym czasem wygaśnięcia i w oparciu o to samo podlegające aktywo. Różnica pomiędzy pierwszą opcją, a otwieraną pozycją polega na tym, że druga opcja otwierana jest w oparciu o aktualną cenę, występującą w chwili zatwierdzenia wykorzystania funkcji Double Up. Pamiętaj, że otwierasz nową, dodatkową pozycję, więc pierwsza opcja w żaden sposób się nie zmieni.
Prosimy pamiętać, że ta funkcja jest dostępna tylko dla następujących kategorii: klasyczne opcje binarne, Pary oraz opcje Długoterminowe, krótko przed czasem wygaśnięcia pierwszej, otwartej pozycji.

3. Rollover

Ta funkcja przedłuża czas wygaśnięcia otwartej pozycji do następnego dostępnego czasu wygaśnięcia. W ten sposób można zyskać więcej czasu dla swojej opcji, jeśli do spełnienia się Twojego przewidywania potrzeba dłuższego czasu niż pierwotnie zakładany.
Funkcja rollover jest dostępna tylko pod następującymi warunkami:

  • Aktualna cena aktywa musi dla Twojej opcji oznaczać, że aktualnie jest ona stratna, co sygnalizuje jej czerwony kolor.
  • Wybrany przez Ciebie czas wygaśnięcia opcji nie może być ostatnim czasem wygaśnięcia dostępnym danego dnia, ponieważ nie istnieje kolejny, w oparciu o który przedłużona opcja mogłaby zostać rozliczona.
  • Czas pozostały do wygaśnięcia Twojej opcji musi być dłuższy niż 15 minut.

Prosimy pamiętać, że użycie funkcji Rollover, niesie ze sobą powiększenie pierwotnej kwoty inwestycji o 30%. Dla przykładu, jeśli Twoja początkowa inwestycja wynosiła 25€, rolowanie jej spowoduje podniesienie kwoty inwestycji do 32.50€. Niezmieniony jednak pozostanie ustalony dla tej opcji zwrot. Funkcji Rollover można użyc tylko raz dla każdej pozycji.

Ranking brokerów
Admiral MarketsAdmiral Marketsotwórz konto
DukascopyDukascopyotwórz konto
IQ OptionIQ Optionotwórz konto
BD SwissBD Swissotwórz konto
EtoroEtorootwórz konto
Notowania rynkowe od TradingView
Poradnik
inwestora
pobierz
Kalendarz ekonomiczny od TradingView