Zakończenie działalności platformy / Platform shutdown

Z dniem 30 kwietnia platforma zakończyła działaność, dostęp do konta możliwy jest pod poniższym linkiem.
Wszystkie polecenie wypłaty będą realizowane zgodnie z kolejnością nadesłanych dokumentów weryfikacyjnych w ciągu 14 dni od daty nadesłania dokumentów.
Dokumenty do weryfikacji konta należy wysłać na adres [email protected] z adresu email używanego na platformie exbino.
Wymagane dokumenty: skan dowodu tożsamości oraz skan wyciągu bankowego z widocznym nr rachunku, na który środki mają byc wypłacone.

The platform has ended its operations on April 30th. You can access your account under this link.
All withdrawal requests will be processed in accordance with the order of the provided verification documents in 14 days since the documents were received.
The documents required for account verification should be sent to [email protected] using the email address used on the eXbino platform.
Required documents: identity document scan and a bank statement with a visible account number, where the funds will be received.Zaloguj się do platformy / Login to the platform